^Back To Top

Płk/Gen. Czesław Kozierowski 1890-1940

Rodzice: Aleksandra Kozierowska (Gołkowska), Konstanty Kozierowski

Miejsce urodzenia /zamieszkania:  Wilno / ?

Płk kaw. st. sp. Czesław KOZIEROWSKI s. Konstantego i Aleksandry z Gołkowskich, ur. 20 IV 1890 w Wilnie. Żołnierz I Korpusu Wschodniego i członek POW. W WP od 1919. Absolwent Szkoły Oficerów Sztabowych w Warszawie i CWKaw. Uczestnik wojny 1919-1920 w szeregach 3 p. uł. Później dca 4 p. uł. (1921-1932). Członek Oficerskiego Trybunału Orzekającego MSWojsk. Po przejściu w stan spoczynku przynależny do OK IX. Odznaczony VM 5 kl., KN, KW 3, ZKZ oraz medalami 1918-1921 i 10-lecia, bdd.

Źródła: http://www.katedrapolowa.pl;   http://www.radaopwim.gov.pl; K. Banaszek, W. K. Roman, Z. Sawicki,

http://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/9321

 

Odwaga

Wspomnienie o:  Czesławie Kozierowskim
Data wspomnienia:  7.3.1920

" W latach 1914 - 1917 służył w armii rosyjskiej, walczył na froncie jako podrotmistrz. W 1917 r. wstąpił do I Korpusu Polskiego. W drodze do Murmańska został zatrzymany i osadzony w więzieniu, w którym przebywał do listopada 1918. Po powrocie do Mińska w 1919 r. wstąpił do POW, później do 3 p. uł., w szeregach którego walczył na froncie jako dowódca szwadronu ckm i zastępca dowódcy pułku.

7 marca 1920 r. podczas ofensywy na wsie Szaciłki i Jakimowskij wydzielono dywizjon pod dowództwem rtm. Kozierowskiego w celu wyjścia na tyły nieprzyjaciela i odcięcia mu powrotu. 8 marca rtm. Kozierowski spostrzegłszy nieprzyjaciela pod wsią Norice, idącego w stronę Rieczycy, zaatakował w konnym szyku artylerię i zdobył 8 armat, 16 jaszczy, 500 pocisków i 40 wozów oraz wziął wielu Rosjan do niewoli. Na pomoc artylerii nieprzyjaciela ruszyła piechota. Wówczas rtm. Kozierowski spieszył ułanów, dopuścił nieprzyjaciela na 400 kroków i rozpoczął silny ogień zupełnie rozbijając 510 pp nieprzyjaciela. Większość bolszewików rzuciła się do ucieczki przez rz. Dniepr, na którym załamał się lód i prawie wszyscy potonęli.
Za czyny te odznaczony został Orderem VM 5 kl. nr 5039.

Od zakończenia wojny do 1932 r. był dowódcą 4 p. uł. Awansował kolejno: do stopnia ppłk. w 1922 r., płk. w 1927 r. Po przejściu w stan spoczynku w 1932 r. został prezesem PCK w Wilnie. Odznaczony także: Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (trzykrotnie), Złotym Krzyżem Zasługi i medalami pamiątkowymi."

źródło: K. Banaszek, W. K. Roman, Z. Sawicki, Kawalerowie orderu Virtuti Militari w mogiłach katyńskich, Warszawa 2000, s. 150.

Dodane przez:  Piotra W. Kochańskiego  (18 kwiecień, 2011)

 

Jadwiga Kozierowska (Dzidzia) zm.1960
mąż: Czesław Oziewicz, mgr prawa, adwokat, ur. w 1913 Grodno ? zm. w 1987 Gdynia
m. in. obrońca w  procesach działaczy Solidarności.

orn1