^Back To Top

Zabłociszki.
Kolebka Oziewiczów, zaścianek-wioseczka Zabłociszki, gmina Daugieliszki, powiat Święciany, gubernia Wileńska. Tutaj urodziło się pięcioro pierwszych synów Edmunda i Wandy. Barbara ma zdję?cie Zabłociszek z roku 2007. Marek ma zdjecie Zabłociszek z roku 2009.