^Back To Top

Herb Lubicz

W polu błękitnym podkowa srebrna z krzyżem kawalerskim srebrnym, luzem w środku. W klejnocie nad hełmem w koronie trzy pióra strusie. Herb Lubicz w bitwie z Prusakami w roku 1190 za króla Kazimierza Sprawiedliwego nabyty. Była to okazya nad Drwęcą rzeką, którą niegdyś Lubicz zwano. Herb Lubicz wspomniany w zapiskach sądowych z XIV wieku. Irena Szulakowska w Bydgoszczy po matce Helenie z Oziewiczów posiada oryginalny Herb Lubicz Rodu Oziewiczów.