^Back To Top

Polska Encyklopedia Szlachecka, tom IX. Wykazy Polskich Rodzin Szlacheckich, w opracowaniu Dr S. Starykoń-Kasprzyckiego i ks. Dmowskiego, tom VI. Warszawa. 1937.

Uruski Hr. Seweryn, Rodzina, herbarz szlachty polskiej, Warszawa

Borkowski Jerzy Seweryn Hr. Dunin, Rocznik szlachty polskiej, Lwów 1881-1883

Borkowski Jerzy Seweryn Hr. Dunin, Spis nazwisk szlachty polskiej, Lwów 1887

Borkowski Jerzy Seweryn Hr. Dunin, Genealogia zyjących rodów polskich, Lwów 1894

Akty o litewskich tatarach, tom 31, 1906. Czytelnia Zbiorów Specjalnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Nr 18045 III.

Dziadulewicz Stanisław, Herbarz rodzin tatarskich w Polsce, Wilno 1929, Warszawa 1986. Czytelnia Zbiorów Specjalnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Nr 830933 III.

Korona Polska przy Złotej Wolności, Starożytnemi Wszystkich Kathedr, z Prowincyi, y Rycerstwa KLEYNOTAMI Heroicznym Męstwem y Odwagą, Naywyższemi Honorami a naypierwej Cnotą, Pobożnościa y Świątobliwością OZDOBIONA Potomnym zaś wiekom na zaszczyt y nieśmiertelną sławę PODANA przez X. Kaspra Niesieckiego Societatis Jesu. Roku Wolności Ludzkiey przez Wcielonego Boga windykowaney 1728.
W Drukarni Collegium Lwowskiego Societatis Jesu.

Biblioteka Seminarium Prawnego USB w Wilnie. Kolekcjoner Polski, Relaks, październik 1988, # 10/205, Władyslaw Chrzanowski, str 19