^Back To Top

WACŁAW OZIEWICZ syn Edmunda

Urodził się 18 stycznia 1929 roku. Po ukończeniu studiów na Politechnice Gdańskiej w 1952 roku podjął pracę w Zespole Stacji Radiowych w Szczecinie. W 1957 roku został mianowany głównym inżynierem Zespołu Radiostacji Szczecin. Na stanowisku tym pracował do 30 listopada 1964 roku, modernizując obiekty radiokomunikacji morskiej oraz wprowadzając wiele innowacji w służbach technicznych radia i telewizji. 1 grudnia 1964 roku został mianowany przez ministra łączności dyrektorem Stacji Radiowych i Telewizyjnych w Szczecinie. Należał do grupy wybitnych fachowców w dziedzinie radia i telewizji. Wynalazca, autor licznych projektów racjonalizatorskich, konstruktor nadajnika średniofalowego o mocy 160 kW, który poprawił słyszalność programu Polskiego Radia na Pomorzu i służył społeczności tego regionu ponad 20 lat. Kierował budową całej sieci nadawczej radia i telewizji w województwach: szczecińskim, koszalińskim, słupskim oraz częściowo gorzowskim i pilskim. Był działaczem Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Pracę zawodową zakończył w 1991 roku.  Ojciec Marka (ur.1956) i Katarzyny (1961-2009).
Zmarł 13 listopada 2000 roku w Szczecinie.

orn1