^Back To Top

Adam Oziewicz
Gubernia Wileńska
, Powiat Święciany, gmina Daugieliszki, zaścianek Zabłociszki

Lisowczycy 1600-1630
?
Jakub Lisowski ~1740?
?
Krystyna

+(pv)Michał Wersocki                          +(sv)Popławski
                 
                                                                                      herbu Drzewica

                  ?                            
                        Zofia                        Magdalena                     Wiktoria
                                                            +Adam Oziewicz         +Piotr Warszewicz
                               Zabłociszki
                ?
                     Edmund 1848

                    Adolf 1856

Przypis:
Za udział Adama w powstaniu styczniowym w 1863 car pozbawił go szlachectwa.