^Back To Top

1656 - DIARIUSZ Chrapowickiego
W DIARIUSZU Chrapowickiego [lata 1656-1664] (Instytut Wydawniczy PAX 1978) występuje miejscowość HOZA lub OŻA lub OZA (dobra królewskie) nad Niemnem na północ od Grodna (ówczesne województwo trockie). Podobno nazwisko OZIEWICZ pochodzi od Tatarskiego OZA i OZA-OZIEWICZ zostało spolszczone na OZIEWICZ. Pierwsi Tatarzy osiedlali się w Wielkim Księstwie Litewskim podczas i po wojnie wewnętrznej w Złotej Ordzie (1358-1378). Uciekały do Wielkiego Księstwa Litewskiego całe rody i grupy zwolenników kolejno obalanych chanów. Znaczna liczebność Tatarów litewskich (w/g Krzyżaków: do 30 tysięcy jazdy) w bitwie grunwaldzkiej tłumaczy się osadnictwem tatarskim z XIV stulecia.

1690 - Rejestry podymnego Wielkiego Ksiestwa Litewskiego
Województwo wileńskie, powiat oszmiańki, parafia żodziska, zaścianek-wieś Sielatycze: zamieszkują m. in. Mikolaj Sielatycki oraz JAN, JERZY, JÓZEF, MIKOŁAJ i ANDRZEJ OZIEWICZOWIE.
Żodziszki to miasteczko nad Wilją mniej więcej w połowie drogi między Wilnem i Mińskiem niedaleko Starej Wilejki (obecnie Białoruś).  Są następujące wioski: Ozeliszki w parafii Żyrmuny powiat Lida, Ożyszki parafia Dowgieliszki (może Daugieliszki?), Ożyszki (Olany Ożyszki) w parafii Oszmiana. Powiat wileńki: Tatarowie Kienna (Kienna to miejscowość).  Łukiszki (obecnie centrum Wilna) dobra zakonne, zamieszkuje CHASIEJ OZIEWICZ.

Literatura: Metryka Litewska, tom II Polskiej Edycji METRYKI LITEWSKIEJ, opracowal Andrzej Rachuba, PWN, Warszawa 1989.

Potomkowie Oziewiczów z Sielatycz

W roku 2008: Wiesław, syn Aleksandra Oziewicza i Teresy z Lisowskich.Rodzinny zaścianek Sielatycze koło miejscowości Żodziszki (obecnie Bialoruś). Rodzice Ojca: Jan Bronisław Oziewicz i Józefa z Malinowskich. Rodzeństwo Aleksandra: Edward, Romuald, Henryk, Zofia, Janina i Stanisława. Najmłodszy Henryk pozostał na ojcowiźnie. Po repatriacji w roku 1945: w Dobrym Mieście, następnie w Olsztynie.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1700
Potwierdzenie szlachectwa: Oziewicz vel Ożewicz herbu Lubicz.
 

1733 - Kazimierz Oziewicz
Elektor z województwa smoleńskiego.
12 września 1733 został wybrany królem Stanisław Leszczyski. Córka Leszczyńskiego była królową Francji. 5 października 1733 przy wsparciu wojsk rosyjskich elekcja Fryderyka Augusta Sasa.

1764 - Tomasz Oziewicz
Podpisał Konwokację generalną Litewską w roku 1764. Sejm konwokacyjny ustalał miejsce i czas elekcji króla oraz przygotowywał pacta conventa. 6 września 1764 elekcja Stanisława Augusta.

1803 - Tadeusz Oziewicz, syn Macieja
Ponowne potwierdzenie szlachectwa. Zapisany w księgach szlachty guberni wileńskiej. Tamże Ożewicze wileńskie i słuckie.