^Back To Top

por.obs. Bazyli Marszałek (porucznik obserwator, lotnik)

Mój  dziadek.   (Marka Oziewicza)
Urodzony  8.02.1905r. wieś Goleniowy, woj. śląskie.  Zginął zamordowany przez NKWD w Charkowie w kwietniu 1940r.  Syn Ludwika.

Absolwent SPL w Dęblinie (8 promocja) mianowany ppor.obs. 15.VIII.1934r. (w/g innych źródeł 9 promocja, 1936r.) z jednoczesnym wcieleniem do 4 pl w Toruniu, skąd w 1937 r. przeniesiony został do SPLdM w Bydgoszczy. W dniu wybuchu wojny był dowódcą plutonu szkolnego SPLdM w Krośnie. Wraz z personelem szkoły ewakuował się w kierunku Rumunii i w rejonie Łucka dostał się do niewoli radzieckiej.
Zamordowany przez NKWD w Charkowie w kwietniu 1940r.  Spoczywa na Polskim  Cmentarzu Wojennym w Piatichatce. Pośmiertnie awansowany przez Prezydenta Polski do stopnia porucznika obserwatora.
Po wojnie uznany przez rodzinę za zaginionego w 1939r., po latach odnaleziony na liście katyńskiej.
W Galerii jedyna fotografia Bazylego Marszałka.