^Back To Top

Antoni Oziewicz
Antoni Oziewicz ur. 1879 majątek Zabłociczki, zm. 1947 Inowrocław( po przesiedleniu). Antoni i jego żona Emilia z Januszewskich właściciele majątku Rymszańce i zaścianka Zacisze k/Ignalina, kościół par. Przyjaźń. Antoni i Emilia Oziewiczowie byli rodzicami: Anny (ur.1907 Ekaterynburg), Franciszka(ur.1910 Szadryńsk), Marii(ur.1913 Święciany), Władysława(ur.1921 Rymszańce) i Jadwigi(ur. 1923 Rymszańce).

Antoni tech. drogowy po ukończeniu szkoły-PST Wilno(w j. wykł. ros.), budował odcinek kolei "transsyberyjskiej" na Uralu (Szadryńsk, Ekaterynburg). Do Polski, do swojego majątku w Rymszańcach wrócił z rodziną w 1913 r. Był wspaniałym matematykiem, łuki i mosty kolejowe projektował w tamtych czasach za pomocą rachunku różniczkowego!

Wtedy technik drogowy musiał być całkowicie samodzielny i umieć budować wszystko: drogi bite, linowe, kolejowe, lodowe, i budynki w których mieszkali pracownicy.! Kto to po dzisiejszych szkołach drogowych potrafi?

W pobliżu m. Rymszańce, Przyjaźń - majątek, jezioro i pałac szambelana papieskiego p. Jana Kamieńskiego pochowanego na cmentarzu Rymszańcach. W pobliżu piękny kościół murowany z czerwonej cegły, kosztem kolatora wzniesiony. W odległości 3 km od Ignalina - Stacji koleji żelaznej Warszawa-St.Petersburg. Przyjaźń,vel Widziszki, kościół parafialny, Nawiedzenia NMP, w 1828r. zbudowany, przez Kamieński Jan ufundowany w 1906r.

Oziewiczowie i Dawidsonowie ufundowali Ołtarz w kościele pw. NMP Przyjaźń - obecnie Widziszki.   Ksiądz proboszcz Mirowski Edmund. W pobliżu m. Winciszki tam stał do 1940r. Dwór hrabiego Ignacego Dawidsona. Pozostały fundamenty na górce przy torze kolejowym.  Byłem tam (Ryszard Szulc) w 2006 r. z Żoną Kingą i kuzynem Andrzejem Rukowiczem z Olsztyna (ur. w 1938 r. w Rymszańcach). Za torami zaścianek Zacisze. Nie daleko, za torami do 1939r., biegła granica państwowa między Polską i Litwą(Kowieńską).

orn1