^Back To Top

Informacje dotyczące Klementyny Poniatowskiej.
Spisane przez Pana Jana Januszewskiego z Dubiecka (woj. Podkarpackie)

Mój Dziadek Antoni Piotr Januszewski, właściciel zaścianków: Skrupiszki, Gierdziuliszki i Gawejciszki, urodzony w Moskaliszkach w 1841r. miał starszego brata Kazimierza. Kazimierz Januszewski ur. 1836r. ożenił się z Cyprianną Juchniewicz. Do dziś nie jest jeszcze sprawą zbadaną w jaki sposób przejął Kazimierz majątek Białowojsze, połozony ok 50km od Moskaliszek, miejsca urodzenia Kazimierza.
Cyprianna i Kazimierz Januszewscy mieli 6-ro dzieci. Syn Nikodem, późniejszy gospodarz Białowojszy i pięć córek.
Najstarsza z nich, Franciszka wyszła za mąż za Józefa Poniatowskiego z Kurniszek. Kolejne córki Kazimierza to: Aniela-babcia prof. Aliny Midro, Józefa-babcia Krystyny Koneckiej, Maria i Wilhelmina.
Franciszka Poniatowska z d. Januszewska urodziła troje dzieci - Mariana, Józefa i Klementynę. Jej mąż Józef zmarł bardzo wcześnie. Franciszka ponownie wyszła za mąż za majętnego Ludwika Popinigo, pozostawiając troje dzieci pod opieką siostry męża, Heleny Poniatowskiej. Franciszka zrzekła się praw do majątku Kurniszki. Helena z dużym poświęceniem, odpowiedzialnie sprawowała opiekę nad dziećmi, aż do ich usamodzielnienia się. Marian został felczerem, Klementyna uczyła się w Święcianach. Są bardzo pozytywne przekazy o trudzie i zaradności Heleny. Są też przekazy, że Klementyna była bardzo ładna i zdolna. Franciszka w drugim małżeństwie urodziła 6-ro dzieci. Jej wnuk Stanisław Bilikowicz, nauczyciel w liceum w Olsztynie, wydał szereg opowiadań w gwarze wileńskiej, m.innymi: "Fanaberie ciotki Onufrowej", "Wincuk gada".
http://litwa1939-1989.blogspot.com/2009/06/wincuk-dyrwan-czyli-gawedy-stanisawa.html

                                                                                                             Jan Januszewski
                                                                                                                 20.03.2011

orn1