^Back To Top

Dzieci Adolfa Oziewicza i Emilii Szklennik
Maria, Władysław, Józef, Dominik Stanisław, Zygmunt, Jadwiga, Adela, Helena, Kamila

Wszystkie dzieci urodzone w Wilnie. Trzej bracia, pułkownik Stanisław jako porucznik, Władysław i Zygmunt wysłani na wojnę Rosyjsko- Japońską 1905 roku. Po wojnie Rosyjsko - Japońskiej za­mieszkali w Harbinie (dawniej Charbin ??? - Chiny, Mandżuria, między Rosją i Koreą). W Harbinie od roku 1898 mieszkało wielu polaków budowniczych kolei. Była Szkoła Polska, koło polskie, Gospoda Polska. Do Harbinu przyjechali bracia Józef i Dominik, którzy wraz z Zygmuntem zamieszkali w Harbinie na stałe. Tadeusz Zyżylewski ma zdjęcie pięciu synów Adolfa z 1905 roku w Charbinie. Dominik Oziewicz artysta malarz amator. Piękne pejzarze Dominika posiada Helena Sawinowa wnuczka Zygmunta w Moskwie. Dominik był kolejarzem i telegrafistą, dorobił się fortuny. Dominik został zamordowany w roku 1933 w Harbinie przez chińskich złodziej! rabujących w nocy jego dom. Żona Dominika, Maria aktorka amatorka.

Podpułkownik Władysław był nadetatowym komendantem 77pp Powiatowej Komendy Uzupełnień P K U Święciany a następnie był dowódcą Nowogródzkiego Pułku Strzelców. Odznaczony Krzyżem Walecznych.

Pułkownik Stanisław w roku 1914 w stopniu kapitana ciężko ranny w brzuch dostał się do niewoli niemieckiej. W ceii więziennej operował go Polak chirurg. W czasie obrony Wilna w roku 1920 pułkownik Stanisław dowodził pułkiem wileńskim. Brał udział w bitwie Warszawskiej. Odznaczo­ny Virtuti Militari 5 klasy za męstwo w wojnie z bolszewikami w roku 1920. Pułkownik Stanisław był zastępcą dowódcy 66pp - chełmińskiego (w Chełmnie urodzone dzieci), potem dowódcą 28pp w Łodzi a do roku 1934 dowodził 86pp Strzelców Kaniowskich w Pińsku. W 1926 stanął przeciwko J. Piłsudskiemu, stąd wcześniejsza emerytura.

Elfryda Frischkorn pochodziła z całkowicie spolszczonej rodziny austriackiej. Po II wojnie wyemigrowała z dwiema córkami do USA.

Ryszard Szulc w Koszalinie posiada Matkę Boską Ostrobramską, którą Emilia z d. Szklennik wraz z synami Władysławem i Stanisławem podarowała w roku 1910 ks. Henrykowi Oziewiczowi na pamiątkę promicji. Oryginalna dedykacja.

Irena Szulakowska w Bydgoszczy, córka Heleny, posiada Herb Lubicz rodu Oziewiczów.

Palaczyńscy z Poznania. Bp Michałkiewicz to wujek Stanisławy z d. Palaczyńskiej żony Stanisława.

orn1