^Back To Top

Czy ktoś potrafi rozpoznać osoby na tym zdjęciu pochodzącym z rodzinnego albumu? Początkowo zakładaliśmy, że jest to Franciszek Oziewicz z rodziną, ale niestety osoba, która mogłaby to potwierdzić  już nie żyje.
Ratujmy ich przed odejściem w zapomnienie...
Zdaniem Ryszarda Szulca to może być Kazimierz Oziewicz (O118), syn Stanisława Oziewicza i brat Reginy Oziewicz. Czy ktoś może to potwierdzić?
(symbol O118 oznacza index osoby w naszym drzewie genealogicznym)


fr001

orn1