^Back To Top

Zbigniew Oziewicz przy grobie Marii "Niusi" Oziewicz 1931-2012
 - Święciany, styczeń 2012r.


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
2.01.2012 r. zostaliśmy powiadomieni przez
Panią Wójt gminy Święciany, że zmarła
Maria Niusia Oziewicz.
Pogrzeb Cioci Niusi odbył się 3.01.2012r.
Ciocia przeżyła 81 lat.

Sąsiedzi zgłosili, że nie widzieli Cioci od kilku dni.

Gmina opieczętowała dom, zabezpieczyła pamiątki, fotografie
orn1a

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 lutego 2011 roku odszedł od nas
Kochany Mąż, Tata, Teść i Dziadek
Ś.p. CZESŁAW OZIEWICZ
 Serdeczne wyrazy współczucia składa
Zespół Redakcyjny Strony, Rodzina
orn1a
Została zmieniona główna osoba wykresu klepsydrowego, z Edmunda na seniora Adama. W ten sposób Edmund i Adolf zostali potraktowani sprawiedliwiej.
Dokładniejszy opis - czytaj dział Technika na naszym Forum.

Uruchomione zostało Forum Rodu Oziewiczów - nowa zakładka w Menu. Czy wypali? Tego nie wiem - to zależy od Was!

Zapraszam!