^Back To TopPodziękowania.

Na początku roku zwracaliśmy się z prośbą o pomoc poprzez przekazanie 1% podatku na wsparcie nas w kosztach leczenia naszej córeczki Zosi, chorującej na mukowiscydozę. W zeszłym tygodniu otrzymaliśmy informację, iż do MATIO Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę dotarły w końcu wpłaty 1% od urzędów skarbowych, w tym także wiele wpłat z przeznaczeniem na leczenie Zosi. Udało się zebrać sporą kwotę, która o ile nie nastąpi nagłe pogorszenie stanu zdrowia Zosi lub zmiany w refundacjach leków, powinna nie tylko pozwolić na pokrycie kosztów leczenia Zosi w przyszłym roku, lecz również na odłożenie części z tej kwoty na zabezpieczenie kosztów leczenia Zosi w przyszłych latach (wraz z wiekiem koszty leczenia rosną).

Wszystkie kwoty wpłacone z 1% znajdują się na koncie Fundacji MATIO, której Zosia jest podopieczną. Dzięki temu poczynione przez nas wydatki na leczenie Zosi (zakup leków, inhalatorów, odżywek, itp.) mogą być refundowane przez Fundacje, w oparciu o faktury, których kopię wysyłamy do Fundacji. Powyższe procedury gwarantują że wszystkie zbierane przez fundacje środki są wykorzystywane zgodnie z celem fundacji, czyli na leczenie osób chorych na mukowiscydozę.

Chcieliśmy dzisiaj bardzo podziękować wszystkim, którzy nam pomogli w zbieraniu 1%, w szczególności zaś rodzinie, która bardzo licznie nas wsparła.

Pozdrawiamy

Tomek z Martyną wraz Zosią (prawnuczką Władysława Oziewicza)