^Back To Top


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
2.01.2012 r. zostaliśmy powiadomieni przez
Panią Wójt gminy Święciany, że zmarła
Maria Niusia Oziewicz.
Pogrzeb Cioci Niusi odbył się 3.01.2012r.
Ciocia przeżyła 81 lat.

Sąsiedzi zgłosili, że nie widzieli Cioci od kilku dni.

Gmina opieczętowała dom, zabezpieczyła pamiątki, fotografie
orn1a