^Back To Top


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 lutego 2011 roku odszedł od nas
Kochany Mąż, Tata, Teść i Dziadek
Ś.p. CZESŁAW OZIEWICZ
 Serdeczne wyrazy współczucia składa
Zespół Redakcyjny Strony, Rodzina
orn1a