^Back To Top

Została zmieniona główna osoba wykresu klepsydrowego, z Edmunda na seniora Adama. W ten sposób Edmund i Adolf zostali potraktowani sprawiedliwiej.
Dokładniejszy opis - czytaj dział Technika na naszym Forum.