Galeria Rodu Oziewiczów

Home > Ludzie > Rodzina Kozierowskich
Click to view full size image

Konstanty Kozierowski i Antonina Duniec

Antonina Duniec, siostra prababki Pana Jerzego Peplińskiego, który udostę™pnił‚ zdję™cia ze zbiorów rodzinnych.