Galeria Rodu Oziewiczów

Home > Miejsca > Święciany
Click to view full size image

Święciany - wizyta Delegata Rządu RP na województwo wileńskie Władysława Raczkiewicza w Starostwie - fotografia z 1924r.

Władysław Raczkiewicz (siedzi w wiklinowym fotelu w pierwszym rzędzie w środku), oficer Dywizji Litewsko-Białoruskiej gen. Żeligowskiego, brał udział w walkach o Wilno w 1920r.
30.09.1939r. został mianowany Prezydentem RP na uchodźctwie. W drugim rzędzie, drugi od prawej stoi Jan Oziewicz - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Święcianach.
Cała grupa widoczna przed drewnianym budynkiem Starostwa.
Fotografia wykonana przez zakład fotograficzny "Rafael" ze Święcian, pochodzi z kolekcji Pana Jacka Szulskiego, a wraz z pełnym opisem zamieszczona jest na stronie http://www.podbrodzie.info.pl - dziękujemy!