Galeria Rodu Oziewiczów

Home > Ludzie > Rodzinne
Click to view full size image

Imieniny Wandy Oziewicz z d. Dawidson. Rodzina Oziewiczów przed domem Jana w Święcianach

Imieniny babuni/prababci - Wandy OZIEWICZ (z d. DAWIDSON)
Data: 24 czerwiec 1932 rok (lub 1933), Święciany, ul. Wileń„ska 11 (ganek przed domem Jana OZIEWICZA)
OPIS osób, wszyscy zostali ponumerowani w rzędach od lewej do prawej:
--- Rzą…d pierwszy 1 - 2 - 3
--- Rząd drugi 4 - 5 - 6 - 7 (dziecko obejmowane przez babunię™) - 8 - 9 - 10
--- Rząd trzeci 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
OPISY SZCZEGÓŁOWE: Zebrane przez Marcina GRANOWSKIEGO ( syn Piotra, wnuk Zofii OZIEWICZ - 3) na podstawie rozmowy ( Dzień„ Babci - 22.01.2009r.) z Zofią GRANOWSKą„ z d. OZIEWICZ (córką… Edmunda - 10 i Emilii - 19). Opracowane przez Pawła GRANOWSKIEGO (brat Piotra, syn Zofii - 3)
1 - Jadwiga OZIEWICZ (Biał‚ostocka Dziunia, córka pł‚k. Ignacego - 5)- Gdynia
2 - Czesł‚aw OZIEWICZ (syn Michał‚a - 9), lekarz stomatolog - Koszalin
3 - Zofia OZIEWICZ (ur. w Guściszkach, Granowska córka Edmunda - 10), mama Pawł‚a Granowskiego- Chojnice
4 - Józef OZIEWICZ , syn Wandy Święciany
5 - Ignacy OZIEWICZ, płk. WP, dow. 19 DP Grodno, syn Wandy - Gdynia
6 - Jan OZIEWICZ , syn Wandy, naczelnik Urzę™du Skarbowego w Śšwię™cianach
7 - Tadeusz OZIEWICZ (syn Edmunda-10 i młodszy brat Zofii Granowskiej z d. Oziewicz ), Tadziu-Tadziunia
8 - Wanda OZIEWICZ z d. DAWIDSON, babunia, solenizantka, seniorka rodu - Świę™ciany
9 - Michał‚ OZIEWICZ , syn Wandy, inż. drogowy
10 - Edmund OZIEWICZ, syn Wandy, dziadek Pawła Granowskiego Chojnice, Marka Oziewicza - Szczecin
11 - Czesław OZIEWICZ (starszy syn pł‚k. Ignacego - 5, prawnik-adwokat, obrońca w procesach działaczy Solidarności)-Gdynia
12 - Aleksandra OZIEWICZ (z d. Koźmian, żona Józefa - 4 mama Marii - Niusi ze Świę™cian)
13 - Maria OZIEWICZ (Maniutka, córka Michał‚a - 9)
14 - Witold OZIEWICZ (młodszy syn pł‚k. Ignacego - 5)
15 - Helena OZIEWICZ (druga córka Michała - 9)
16 - Klementyna OZIEWICZ (z d. Poniatowska, żona pł‚k. Ignacego - 5)
17 - Wanda OZIEWICZ (z d. Czarnocka, żona Jana - 6)
18 - Julia OZIEWICZ (z d. Snarska, żona Michała - 9)
19 - Emilia OZIEWICZ, (z d. Tyszko, żona Edmunda - 10), babcia Pawł‚a Granowskiego i Marka Oziewicza
20 - Aleksandra OZIEWICZ ("Oleń„ka";, córka Edmunda - 10), ciocia z Kanady (utrzymują sporadyczny kontakt mailowy z jej synem Markiem BUCZKIEM)
21 - Maria RUKOWICZ (z d. Oziewicz, córka Antoniego (syn Wandy i Emilii z d. Januszewskiej), Antoni technik budowy dróg nieobecny na zdjęciu), siostra Jadwigi, Władysł‚awa, Franciszka -23, Anny) - Olsztyn
22 - Paweł OZIEWICZ (syn Edmunda - 10), lotnik - oficer RAF - Kanada
23 - Franek OZIEWICZ (syn Antoniego - syn Wandy, mgr matematyki, nauczyciel, ojciec Zbyszka, Mariana, Basi i Stefana)