Galeria Rodu Oziewiczów

Home > Ludzie > Rodzinne
Click to view full size image

Antoni Oziewicz z rodziną

Mają…tek Rymszańce. Który rok? Antoni Oziewicz i żona Emilia z d. Januszewska z dzieć‡mi: Wł‚adysł‚aw(w ś›rodku),Franciszek(w studenckiej czapce), Maria-Maniusia z prawej koł‚o swojej mamy Emilii, Jadwiga z dzieckiem na kolanach ( co to za dziecko ??? Może Jędrek-Andrzej Rukowicz, może Staś›-Stanisł‚aw Rukowicz) oraz Ciocia Bronia Dawidson(siedzi w biał‚ej sukience z lewej) córka Lucjana Dawidsona brata Wandy Dawidson - Oziewicz. Ciocia Bronia Dawidson, po mężu Bobin, z dworu Dawidsona w Winciszkach (obok Rymszań„c) został‚a wywieziona w 1940r. na wschód razem z bratem Józefem Dawidsonem. Modrzewiowy dwór został‚ spalony. Mąż Broni został‚ na miejscu - Bobin był‚ Litwinem, po wojnie nie szukał polskiej rodziny, szukał‚ przez Czerwony Krzyż Bobinów, Litwinów. Najpierw Bronia i Józef byli na Syberii (stamtąd Józef poszedł do Polskiego Wojska na wschodzie) potem Ciocia Bronia była w Kazachstanie. Brat Broni Józef Dawidson zaginął‚ w 1944 r.... ?
Ciocia Bronia po wojnie zamieszkał‚a w Chojnicach z Edmundem Oziewiczem, jego Córką… Zosią… Granowską… z d. Oziewicz z mężem Granowskim i Dzieć‡mi.
Mał‚e dziecko siedzi na kolanach mojej Mamy Jadwigi Oziewicz córki Antoniego. Pytałem Zbyszka - nie wie kto to, wcześ›niej myś›lał‚em że to Zbyszek
Pytanie do Andrzeja Rukowicza może to jesteś› wł‚aś›nie Ty: proszę™ potwierdzić‡ lub zaprzeczyć. Zdję™cie w Rymszańcach (jak większość‡) raczej na pewno zrobił‚ Ojciec Andrzeja Stanisł‚aw Rukowicz, oficer, nauczyciel( zbudował‚ dom w Cyrkliszkach koło Śšwię™cian który został‚ zburzony w w czasie wojny.)